Předpoklady provozu softwaru StateMonitor

Připojení stroje na StateMonitor přes rozhraní HEIDENHAIN DNC trvá 3 minuty - předpokladem je, aby byl stroj přístupný prostřednictvím sítě. Také starší stroje s verzí řídicího systému od roku 2006 mohou být připojeny prostřednictvím aplikace StateMonitor.

Aby byly instalace a uvedení do provozu bez problémů, dbejte na následující předpoklady a pokyny.

Předpoklady provozu softwaru StateMonitor na straně počítače

  • Instalace softwaru StateMonitor na počítači s operačním systémem Windows (hostitel pro StateMonitor)
  • Hardwarové požadavky na počítač se řídí počtem připojených strojů. Viz hardwarová doporučení v instalační příručce
  • Připojené řídicí systémy HEIDENHAIN jsou z hostitelského počítače přístupné přes IP adresu nebo DHCP název

Předpoklady provozu softwaru StateMonitor na straně řídicího systému

  • Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou vybaveny rozhraním HEIDENHAIN DNC (opce 18)
  • Uvolnění rozhraní HEIDENHAIN DNC (opce 18) není součástí softwarového produktu StateMonitor

Připojit lze následující řídicí systémy HEIDENHAIN

  • iTNC 530 od softwaru verze 340490 03 (vydáno 2006)
  • Všechny řídicí systémy NCK s opcí 18 (TNC 640, TNC 620, CNC PILOT 640 atd.; úplný seznam je součástí dokumentace softwaru StateMonitor)

Přes dále uvedené protokoly lze navíc připojit další řídicí systémy:

  • OPC-UA od softwaru verze 1.02.x
  • MT Connect od softwaru verze 1.2.x
  • Modbus TCP přes Connect/Read