Intuitivní uživatelské rozhraní

Praktické, přehledné, uživatelsky přívětivé: uživatelské rozhraní softwaru StateMonitor vám poskytuje rychlý přehled o aktuálním stavu výroby. Pod položkami nabídek Strojový park, Messenger, Zakázky a Vyhodnocování najdete všechny potřebné funkce pro individuální pořizování, posuzování a vyhodnocování strojních dat. Díky tomu máte vždy okamžitý přehled o disponibilitě a vytíženosti strojů.

Přehledný stav strojů

Monitorovací software StateMonitor vám vždy poskytuje přehled o stavu vašich strojů. Indikace Strojový park umožňuje nahlížet v reálném čase na výrobní stav jednotlivých strojů. K tomu však nemusíte nutně být přímo v místě výroby: StateMonitor můžete používat také na mobilních koncových zařízeních. Díky tomu máte k dispozici důležité informace o strojovém parku také během jednání nebo v kanceláři. Se softwarem StateMonitor můžete mít přístup k provozním datům zcela podle vašich přání a požadavků i mimo vaši podnikovou síť.

Přehled o stavu strojů

Tlačítkem Stav stroje můžete vyvolávat informace, jako je stav stroje, nastavení overridů, údaje o nástrojích, signální hlášení i hlášení stroje.

Grafická indikace produktivity

Ve stavovém přehledu získáte celkový grafický přehled strojového parku. Na základě kruhového diagramu je okamžitě jasné, kolik strojů je produktivních, nepřipravených k provozu nebo nepoužitých. Kromě toho zde získáte další informace o disponibilitě a stupni vytížení vašich strojů. Máte možnost definovat favorizované stroje, o jejichž provozním stavu nebo programu obdržíte ve stavovém přehledu odpovídající širší informace.

Denní přehled strojů

V sekci denní přehled strojů získáte detailní přehled evidovaných stavů strojů na časové ose. Podle toho lze sestavit statistiku využití a dostupnosti jednotlivých strojů. Mimoto si můžete prohlédnout další dodatečné již uložené informace a zahrnout je do celkového hodnocení.

Individuální informace a funkce

Když používáte StateMonitor, nemusíte stát pořád přímo u stroje. O tom, zda je stroj produktivní, má poruchu nebo vyžaduje údržbu, vás bude informovat aplikace Messenger e-mailem zprávou na chytrém telefonu nebo tabletu. Můžete individuálně definovat, která hlášení stroje jsou určena tomu kterému zaměstnanci.

Určíte konkrétně v jakých časových intervalech má StateMonitor odeslat zprávu a navíc definujete, kdo dostane informace o příslušných událostech mimo vaši podnikovou síť. To vám umožní rychle reagovat vždy, když je třeba. Méně přerušení znamená vyšší produktivitu. Využijte obsáhlé funkce nabídky Messenger, které vám nezávisle na místě kde právě jste, poskytnou trvalý přehled o vašem strojním parku pro dlouhodobé zvyšování efektivity vašich strojů.

Komfortní organizace zakázek s opcí JobTerminal

Se softwarovou opcí JobTerminal lze zakládat nebo přidělovat zakázky či pracovní kroky, ručně nebo automaticky evidovat přípravné a výrobní časy, ukládat data zakázek a definovat posloupnosti obrábění. Díky tomu budete mít vždy a všude přehled o všech informacích ke stávajícím, probíhajícím a uzavřeným zakázkám. Provozní data získáte centrálně, rychle a přehledně. To je databáze pro podrobné vyhodnocování zakázek. JobTerminal navíc uživatele podporuje při pořizování a přepočtu času zakázek.

Organizace údržby podle potřeb

Se stále rostoucí složitostí výrobních strojů a zařízení roste rovněž význam údržby a odstraňování poruch. Základní úkolem je udržet výrobní zařízení v provozu co nejdéle a omezit nákladné prostoje na skutečně nevyhnutelné. V nabídce záložky Údržba lze nastavit intervaly pravidelné údržby dle potřeby, k dispozici jsou různé konfigurační možnosti. Tímto způsobem se vyhnete zbytečným nákladům na údržbu, které jsou prováděné buď příliš brzo nebo naopak příliš pozdě. Můžete si vytvořit vlastní intervaly údržby pomocí různých kombinací např. období a provozní hodiny nebo podle hlášení stroje a stavů senzorů.

Ani naprosto optimální údržba však nedokáže zamezit poruchám stroje úplně. Abyste ani v takové situaci neztráceli čas a dokázali včas reagovat, lze dobře využít to, že StateMonitoru může zaznamenávat a hlásit chyby a okamžitě informovat příslušné osoby. Zaprotokolovaná chybová hlášení lze použít pro optimalizaci nákladů na servis stroje.

Podrobné vyhodnocování

Když jde o analýzy pro odhalení potenciálů a zvýšení produktivity, jsou průkazná vyhodnocení strojního parku zcela nezbytná. Software StateMonitor nabízí pro tento účel v nabídce Vyhodnocování řadu možností.

Vyhodnocování stavu strojů

 • Volba jednoho nebo více strojů pro hodnocení
 • Volně definovatelný časový úsek hodnocení
 • Porovnání stupně využití a disponibility více strojů

Vyhodnocování ukazatelů

 • Zjišťování ukazatelů disponibility a stupně využití v definovaném časovém období
 • Grafická vizualizace zjištěných ukazatelů a příslušných stavových časů
 • Exportování doby běhu programu jako CSV soubor pro další zpracování v tabulkovém procesoru

Vyhodnocování dob běhu programu

 • Grafická vizualizace více programů
 • Analýza FMAX a podílu posuvu během doby běhu programu
 • Exportování doby běhu programu jako CSV soubor pro další zpracování v tabulkovém procesoru

Vyhodnocování hlášení strojů

 • Vizualizace hlášení strojů a zprávy generované pomocí příkazů FN38
 • Zjišťování příčin poruch ve výrobě a přerušení programu
 • Exportování hlášení strojů jako CSV souboru pro další zpracování v tabulkovém procesoru

Vyhodnocování časů zakázek

 • Přepočítání jednotlivých pracovních kroků a celkových výrobních zakázek
 • Zjišťování počtu zhotovených dílců s rozdělením „dobrý“, „k přepracování“ a „zmetek“
 • Grafické zobrazení zjištěných časů zakázek se členěním „v přípravě“, „výroba“ nebo „blíže nedefinovaná doba chodu“
 • Exportování časů zakázek jako CSV soubor pro další zpracování v tabulkovém procesoru

Vyhodnocení vybraných signálů stroje

 • Grafická vizualizace vybraných signálů
 • Zobrazení možných změn signálů během sledovaného období
 • Zobrazení souvislostí mezi sledovanými signály Možnost exportu hodnot signálu pro další zpracování např. pomocí TNCsope
 • Připojení k SMTP serveru pro e-mailové zprávy
 • Active Directory pro autentizaci uživatelů

Vyhodnocení nástrojových dat

 • Záznam doby používání nástroje
 • Stanovení skutečné délky a frekvence používání nástroje
 • Porovnání nástrojů z NC programu s existujícími nástroji z tabulky nástrojů

Vyhodnocení údržby a poruch

 • Porovnání plánovaných a skutečných časů údržby
 • Vyhodnocení chybových hlášení a jejich četnosti

Zakázková nastavení

V softwaru StateMonitor vám společnost HEIDENHAIN nabízí monitorovací software, který lze individuálně přizpůsobit vašim požadavkům a výrobnímu prostředí.

 • Stroje jsou připojeny přes rozhraní HEIDENHAIN DNC, Modbus TCP, OPC-UA nebo MTConnect
 • Možnost připojení externí databáze reportů pro komfortní přípravu získaných strojních dat také pro následná softwarová řešení
 • Správa uživatelů s individuálně přizpůsobenými oprávněními
 • Volba jazyka ze 23 možností
 • Jazyk lze nastavit individuálně pro každého uživatele
 • Nastavení serveru SMTP
 • Zálohování databáze