TNC 320 - de compacte contourbesturing voor frees- en boormachines

Op de TNC 320 ziet u overzichtelijk alle gegevens die u nodig hebt voor de programmering, bediening en controle van besturing en machine: programmablokken, instructies, foutberichten, enzovoort. De grafische weergave ondersteunt de gebruiker bovendien bij de invoer van het programma en het testen ervan, en bij de bewerking.

Typische toepassingsgebieden van de TNC 320 zijn universele freesbanken en boormachines op de volgende terreinen:

  • stuk- en serieproductie
  • werktuigbouw
  • algemene machinebouw
  • onderzoek en ontwikkeling
  • prototypebouw en testwerkplaatsen
  • reparatieafdelingen
  • opleidings- en onderwijsinstellingen

Daarnaast is de TNC 320 ook geschikt voor het uitbreiden van gereedschapsmachines, omdat de analoge uitgang ook nominale toerentalwaarden voor oudere machines kan uitvoeren.

Bewerken met vier assen

Veel op het eerste gezicht complexe 5-assige bewerkingen kunnen worden teruggebracht tot de gebruikelijke 2D-bewegingen die om een of meer draaiassen zijn gezwenkt of op een cilinderoppervlak plaatsvinden. De vereiste omrekenprocessen ondersteunt de TNC 320 met praktijkgerichte functies:

Zwenken van het bewerkingsvlak met de PLANE-functie:
Programmeer de bewerking zoals gewoonlijk in het hoofdvlak. De machine voert de bewerking dan uit in een vlak dat om een of meer vlakken van de hoofdas is gezwenkt.

Programmeren van contouren op cilindervlakken:
Met drie cycli ondersteunt de TNC 320 u bij de bewerking van cilindermantels: sleuffrezen, geleidesleuffrezen en damfrezen.

Eenvoudig instellen en daardoor insteltijden minimaliseren

Bent u weer veel tijd kwijt geweest aan het instellen, hoewel u slechts een kort fabricageproces hebt voorbereid? Met de TNC 320 is dat niet nodig.

Met name bij kleine en middelgrote batches kan de TNC 320 instel- en bijkomende tijden beperken. Met praktijkgerichte functies wordt het instellen namelijk eenvoudig:

  • stapsgewijs verplaatsen met de asrichtingstoetsen
  • tastfuncties in verbinding met een tastsysteem
  • snel referentiepunten maken