De TNC voor frezen en draaien

De TNC 640 verenigt de bewerkingsprocessen voor frezen en draaien in één besturing. In het NC-programma kunt u naar wens tussen draaimodus en freesmodus schakelen. De intelligente combinatie van frezen en draaien helpt de gebruiker om tijd en kosten te besparen.

Het schakelen tussen draai- en freesbewerking is daarbij bijzonder praktisch en comfortabel ingericht. De nieuwe High-Performance-besturing is geschikt voor HSC- en 5-assige bewerkingen en voor machines met maximaal 18 assen.

Functioneel ontwerpen

 • fraai en tegelijk ergonomisch verantwoord bedieningspaneel
 • Toetsenbord met duidelijke verdeling in functiegroepen
 • geïntegreerd machinebedieningspaneel met verwisselbare cliptoetsen
 • groot 19" plat TFT-kleurenbeeldscherm 

3D-simulatiegrafiek

Dankzij een duidelijk bewerkingsvoorbeeld kunt u de gedetailleerde 3D-simulatiegrafiek van de TNC 640 zowel voor frees- als voor draaibewerkingen gebruiken. Zo kunt u al vooraf beoordelen of uw bewerkingsprogramma alle vereiste gegevens bevat, of de bewerkingsprocessen naadloos verlopen en of de bewerkte oppervlakken de gewenste kwaliteit krijgen.

Voordelen:

 • simulatie van extern en op de machine opgestelde bewerkingsprogramma's
 • in acht nemen van de feitelijke kinematica van de machine
 • controle van het beschikbare gereedschap en de gereedschapsoproepen
 • precieze weergave van het werkstuk
 • vrij selecteerbare detailweergave
 • permanente aanpassing van kijkhoeken en aanzichtopties tijdens de lopende simulatie

ADP – Advanced Dynamic Prediction

De standaardfunctie APD van de TNC 640 zorgt voor een geoptimaliseerde bewegingsbesturing van de aanzetassen bij 3- en 5-assige freesbewerkingen. Vooral bij onvoldoende gegevenskwaliteit in het NC-programma en sterk afwijkende puntenverdelingen in aangrenzende gereedschapsbanen merkt u de invloed van de gelijkmatige en precieze beweging van het gereedschapsmiddelpunt direct op.

Voordelen:

 • onberispelijke oppervlakken
 • perfecte contouren
 • hoge baansnelheid
 • korte bewerkingstijden

Krachtige editor

Met de nieuwe editor van de TNC 640 kunt u nog eenvoudiger NC-programma's maken. Van doorslaggevend belang daarbij is de gebruikersvriendelijke weergave. Dankzij duidelijk gescheiden schermgedeelten, moderne kleurenvormgeving en eenduidige aanduiding van de werkstanden behoudt u ook bij complexe programma's altijd het overzicht.

Tegelijkertijd biedt de TNC 640 u ondersteuning bij uw werk met intelligente hulpprogramma's:

 • eenvoudig beheer van DXF-bestanden
 • directe weergave van PDF-bestanden op de besturing
 • snelle en eenvoudige berekening van technologische gegevens
 • op de praktijk afgestemde tastfuncties
 • kalibratiecycli voor het instellen van de machine
 • onmiddellijke gegevensoverdracht tussen geopende dialoogvensters

Horizontale bewerking

Niet alleen bij verticale maar ook bij horizontale bewerking biedt de TNC 640 aanzienlijke voordelen. Daaraan leveren onder andere de Dynamic Efficiency-functies een bijdrage. Ze maken een verlengd periodevolume mogelijk en zijn bijzonder effectief bij zwaar verspanen en bij voorbewerken, zoals dat ook bij horizontale bewerking wordt toegepast.

Horizontale bewerking is ook bij volledig geautomatiseerde fabricageprocessen breed verbreid. Deze worden door de TNC 640 ook ondersteund met talrijke praktijkgerichte functies, zoals de palletbewerking. Daarmee kunnen verschillende werkstukken via behandelingssystemen in een vastgestelde volgorde worden toegevoerd en bewerkt. De Connected Machining-functies maken bovendien eenvoudige integratie van de besturing in geautomatiseerde fabricageprocessen mogelijk. Zo ondersteunt de TNC 640 ook volledig digitaal opdrachtbeheer in de productie.

Volledig bewerken: draaien en frezen in één opspanning

Op een frees-/draaibank met TNC 640 bewerkt u het werkstuk volledig in één keer: frezen – draaien – frezen in willekeurige volgorde. De TNC 640 biedt u krachtige functies waarmee u heel eenvoudig programmagestuurd tussen draai- en freesmodus kunt schakelen in het NC-programma. Zo bepaalt u helemaal vrij hoe en wanneer u beide bewerkingsmethoden wilt combineren.

Meer informatie