Deelnamevoorwaarden

De deelname aan de cursus wordt ca. 3 weken voor aanvang van de cursus met het tegelijkertijd toesturen van de factuur bevestigd. Wij vragen u vriendelijk deze rekening uiterlijk 10 dagen na ontvangst ervan te betalen. Wordt een deelnemer binnen 7 dagen voor het begin van de cursus afgemeld en is geen vervangende deelnemer bekend, dan worden per deelnemer kosten in rekening gebracht ter waarde van Euro 150,- exclusief. Komt een deelnemer zonder opgaaf van reden niet op de cursus, dan wordt geen restitutie van het betaalde cursusgeld verleend.

HEIDENHAIN behoudt zich het recht voor de cursusdata op korte termijn op grond van zeer dringende aangelegenheden af te zeggen danwel te verschuiven zonder dat daaruit verplichtingen onzerzijds voortkomen. Wij vragen u eventuele hotelboekingen zelf te doen.