Intuïtieve gebruikersinterface

Praktisch, overzichtelijk, gebruikersvriendelijk: de gebruikersinterface van de StateMonitor biedt u een snel overzicht van de huidige status van uw productieactiviteiten. Onder de menu-items Machinepark, Messenger, Opdrachten, Onderhoud en Evaluaties vindt u alle noodzakelijke functies die een registratie, evaluatie en verwerking van machinegegevens mogelijk maken. Hiermee behoudt u altijd het overzicht over de beschikbaarheid en belasting van de machine(s).

Overzichtelijke machinestatus

Met de monitoringsoftware StateMonitor hebt u altijd een overzicht over de actuele status van uw machines. Via de weergave Machinepark hebt u een realtime-overzicht over de productiestatus van afzonderlijke machines. Hiervoor hoeft u niet per se in de productie ter plaatse te zijn: u kunt de StateMonitor ook met mobiele eindapparaten gebruiken. Zo beschikt u onmiddellijk over belangrijke informatie over het machinepark, ook tijdens een vergadering of in uw kantoor. Afhankelijk van uw wensen en goedkeuringen kunt u met de StateMonitor ook buiten uw bedrijfsnetwerk toegang krijgen tot bedrijfsgegevens.

Overzicht van de machinestatussen

Met de knop machinestatus kunt u informatie zoals machinestatus, override-instellingen, gereedschapsgegevens en statusmeldingen, alsook machinemeldingen opvragen.

Grafische productiviteitsweergave

Een grafisch totaaloverzicht van het machinepark biedt het statusoverzicht. Met behulp van een cirkelvormig diagram wordt onmiddellijk duidelijk hoeveel machines productief, niet bedrijfsgereed of niet in gebruik zijn. Daarnaast leert u hier meer over de beschikbaarheid en de gebruiksgraad van uw machines. U kunt favoriete machines vastleggen via welke u in het statusoverzicht meer ter zake doende informatie over de bedrijfsmodus of het programma krijgt.

"Dagweergave" van uw machine statussen

De "Dagweergave" geeft u een gedetailleerd overzicht van de opgenomen machine statussen van een tijdlijn. Zo kunt u belangrijke gegevens zoals de bezettingsgraad en de beschikbaarheid van elke machine evalueren. U kunt ook extra opgeslagen informatie bekijken om op te nemen in uw analyses.

Individuele meldingsfuncties

Wanneer StateMonitor wordt gebruikt, hoeft u niet altijd direct naast de gereedschapsmachine te staan. Of die nu productief is, of er storingen zijn, of als er onderhoud moet worden uitgevoerd, de Messenger informeert u daarover via e-mail op de smartphone of tablet. U bepaalt zelf welke medewerker welke machinemelding ontvangt.

U legt concreet vast in welke tijdsintervallen de StateMonitor een bericht moet sturen en u definieert bovendien wie bij welke gebeurtenissen u meldingen krijgt - ook buiten het bedrijfsnetwerk om. Dit zorgt voor een snel reactievermogen, altijd en wanneer het erop aankomt. Minder onderbrekingen betekenen meer productiviteit. 

Praktisch organiseren van opdrachten met de JobTerminal

Met de software-optie JobTerminal kunt u opdrachten of bewerkingsstappen maken of toewijzen, instel- en productietijden handmatig of automatisch boeken, opdrachtgegevens opslaan en bewerkingsvolgordes definiëren. Zo heeft u altijd en overal een overzicht van alle informatie over actuele, lopende en afgesloten opdrachten. Bedrijfsgegevens registreert u centraal, snel en overzichtelijk. Dit is uw database voor een gedetailleerde analyse van opdrachten. De JobTerminal helpt u ook bij het registreren en nacalculeren van de opdrachttijden.

Maatwerk in organisatie van onderhoudstaken

Hoe complexer een productiemachine is, hoe kritischer het onderhoud en het oplossen van problemen wordt. Het doel is de beschikbaarheid van de apparatuur te maximaliseren en tegelijkertijd de kostbare stilstand van de productie te minimaliseren. Met het submenu "Onderhoud" kunt u onderhoudstaken samenvoegen voor onderhoudsintervallen wanneer dat nodig is. Hiervoor staan u tal van configuratiemogelijkheden ter beschikking. Zo voorkomt u dat u onnodige kosten maakt door voortijdig of te laat uitgevoerde onderhoudstaken. Uw onderhoudsintervallen kunnen worden samengesteld uit een combinatie van onderhoudsperiodes en bedrijfsuren, of zelfs machine meldingen en sensor statussen.

Zelfs bij optimaal onderhoud zijn storingen nooit helemaal uit te sluiten. Om in dergelijke gevallen snel te kunnen reageren, kan StateMonitor storingen registreren en rapporteren, maar ook direct de juiste medewerker op de hoogte stellen. Dit kan u kostbare tijd besparen bij het oplossen van storingen. De logfunctie van de software kan u helpen bij het afwegen van mogelijke optimalisatie investeringen op basis van solide data.

Gedetailleerde evaluaties

Zodra het erom gaat om analyses uit te voeren, mogelijkheden te benutten en de productiviteit te verhogen, zijn duidelijke evaluaties van het machinepark onmisbaar. Hiervoor biedt de software StateMonitor onder de menuoptie Evaluaties talrijke mogelijkheden.

Evaluatie van machinestatussen

 • Selectie van een machine of meerdere machines voor de evaluatie
 • Vrij vast te leggen evaluatieperiode
 • Vergelijking van gebruiksgraad en beschikbaarheid van meerdere machines

Beoordeling van kencijfers

 • Bepaling van de kencijfers, beschikbaarheid en gebruiksgraad voor een vastgelegde periode
 • Grafische visualisatie van de vastgestelde kencijfers en de bijbehorende statustijden
 • Export van de getalwaarden als CSV-bestand voor verdere verwerking in een tabelberekening

Evaluatie van programmalooptijden

 • Grafische visualisatie van meerdere programma's
 • Analyse van FMAX- en aanzetaandeel via de programmalooptijd
 • Export van de programmalooptijden als CSV-bestand voor verdere verwerking in een tabelberekening
 • Evaluatie van samengevatte programma-aflopen

   

Verwerking van de machinemeldingen

 • Visualisatie van machinemeldingen en via FN38-opdrachten gegenereerde berichten
 • Bepaling van de oorzaken van productiestoringen en programmaonderbrekingen
 • Export van de machinemeldingen als CSV-bestand voor verdere verwerking in een tabelberekening

Evaluatie van opdrachttijden

 • Naberekening van afzonderlijke bewerkingsstappen en complete productieopdrachten
 • Bepaling van de vervaardigde aantallen met onderverdeling in OK, Rework en Scrap
 • Grafische visualisatie van de vastgelegde opdrachttijden met onderverdeling in 'Instellen', 'Maken' of, niet nader bepaalde, 'Runtime'
 • Export van de opdrachttijden als CSV-bestand voor verdere verwerking in een tabelberekening

Evaluatie van machine specifieke signalen

 • Grafische visualisatie van meerdere machine specifieke signalen.
 • Weergave van mogelijke signaalwijzigingen tijdens de gekozen periode.
 • Identificatie van de onderlinge relaties tussen de opgenomen signalen.
 • Signaalwaarden exporteren voor verdere verwerking (b.v. in TNCscope).
 • SMTP-serverkoppeling voor e-mailberichten.
 • Active Directory voor gebruikersverificatie.

Analyse van gereedschapsgegevens

 • Verzamelen van gebruiksduur gereedschappen
 • Bepaling van de werkelijke gebruiksduur en gebruiksfrequentie van het gereedschap 
 • Vergelijking van de door het NC-programma benodigde gereedschap met het beschikbare gereedschap in de gereedschapstabel

Onderhoud en storingsanalyse

 • Vergelijking van de geplande versus werkelijke onderhoudsduur
 • Evaluatie van foutmeldingen en hun frequentie

Evaluatie van het werkelijke energieverbruik

 • Registratie van de energiesignalen van extra sensoren voor elektrische energie, perslucht en proceswater
 • Evaluatie en vergelijking van het energieverbruik van machines
 • Programma-gerelateerde vaststelling van energiekosten

Gepersonaliseerde instellingen

Met StateMonitor stelt HEIDENHAIN een monitoringsoftware beschikbaar die u volledig individueel op uw behoeften en uw productie kunt afstemmen:

 • Machineaansluiting via de interfaces HEIDENHAIN DNC, Modbus TCP, OPC-UA of MTConnect
 • Koppeling van een externe rapportagedatabase voor het comfortabel implementeren van de geregistreerde machinegegevens, ook voor gerelateerde softwareoplossingen
 • Gebruikersbeheer met geïndividualiseerde machtigingen
 • Taalselectie met 23 opgeslagen talen
 • Voor elke gebruiker een individueel instelbare taal
 • SMTP-serverinstelling
 • Database-backup