Meer verspanen in kortere tijd

Met Dynamic Efficiency heeft HEIDENHAIN een optimale oplossing gecreëerd waarin belangrijke functies van de TNC-contourbesturingen voor zwaar verspanen zijn samengevoegd. Deze functies zorgen niet alleen dat het werk makkelijker wordt, maar ook dat het productieproces aanzienlijk sneller, stabieler en voorspelbaarder verloopt - kort gezegd: efficiënter. Dynamic Efficiency koppelt daarbij effectieve regelaarfuncties aan intelligente bewerkingsstrategieën, om verspaningsvermogen te vergroten en bewerkingstijd te verminderen.

Het pakket omvat drie opties:

 • AFC (Adaptive Feed Control) optimaliseert de aanzet
 • ACC (Active Chatter Control) reduceert de trillingsneiging
 • Wervelfrezen versnelt de voorbewerking

AFC (Adaptive Feed Control)

Via de adaptieve aanzetregeling wordt de baanaanzet geoptimaliseerd, afhankelijk van spilvermogen en andere procesgegevens. Pas wanneer tijdens de bewerking de snijomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door wisselende snijdieptes, slijtage van gereedschap of hardheidsafwijkingen van het materiaal, zorgt AFC altijd voor de best aanzet.

AFC

 • zorgt voor aanzienlijk kortere bewerkingstijden
 • voorkomt slijtage of breuk van het gereedschap
 • spaart de mechanische machineonderdelen
 • verkort bewerkingstijden

ACC (Active Chatter Control)

ACC (Active Chatter Control) Wanneer de frees contact maakt met het robuuste materiaal kan dat leiden tot trillingen en daarmee gepaard gaande bewegingen waardoor lelijke markeringen achter kunnen blijven op het werkstukoppervlak. Door deze 'chatter' wordt bovendien het gereedschap intensiever en ongelijkmatiger gebruikt. In ongunstige gevallen kan gereedschap zelfs breken. Het ACC-algoritme werkt deze neiging tot trilling actief tegen en vergroot daardoor het prestatievermogen van de machine.

ACC

 • maakt een betere snijkracht mogelijk
 • zorgt voor aanzienlijk kortere bewerkingstijden
 • verhoogt het verspaningsvolume met wel 25%
 • verhoogt de standtijd van het gereedschap
 • spaart de mechanische machineonderdelen

Wervelfrezen

Met behulp van de TNC-cyclus wervelfrezen kunt u voorbewerking van sleuven met willekeurige contouren aanzienlijk bespoedigen. Daarbij wordt een cirkelvormige gereedschapsverplaatsing met een lineaire aanzetbeweging gecombineerd. In deze cyclus, waarvoor een stiftfrees vereist is, kan materiaal over de gehele snijlengte worden verwijderd.

Wervelfrezen

 • hebben een grote snijdiepte en een hoge snijsnelheid
 • maken hogere verspaningsvolumes mogelijk

Aanzienlijke tijdwinst door wervelfrezen met AFC te combineren

Bij het wervelfrezen wordt het gereedschap via een cirkelbaan in het materiaal gevoerd. Op de plekken in deze cirkelbaan waar het materiaal niet wordt beïnvloedt, verplaatst AFC het gereedschap met een duidelijk grotere aanzet. Daardoor kan in het gehele bewerkingsproces een enorme tijdwinst worden gerealiseerd.