Nauwkeurige bewerkingen in kortere tijd

Dynamic Precision van HEIDENHAIN stelt u in staat om het nauwkeurigheidspotentieel van de gereedschapsmachine optimaal te benutten. Met behulp van Dynamic Precision kunnen dynamische afwijkingen van de gereedschapsmachine worden gecompenseerd. Ook zorgt deze functie ervoor dat werkstukken met grote contournauwkeurigheid en betere oppervlakken vervaardigd kunnen worden - en met een hogere bewerkingssnelheid.

Het pakket omvat de volgende opties:

  • CTC (Cross Talk Compensation) compenseert positieafwijkingen op basis van snelheid
  • AVD (Active Vibration Damping) gaat actief trillingen tegen
  • PAC/LAC/MAC (Position/Load/Motion Adaptive Control) passen regelaarparameters positie-/last-/bewegingsafhankelijk aan


Compensatie van snelheidsafhankelijke positieafwijkingen

Door dynamische versnellingsprocessen wordt de structuur van een gereedschapsmachine blootgesteld aan krachten die delen van de machine kortstondig kunnen vervormen en dus kunnen leiden tot afwijkingen van het Tool Center Point (TCP).

CTC compenseert positieafwijkingen die kunnen ontstaan door speling tussen assen. Daardoor kan de schok tot factor 2 worden verhoogd en kunnen bewerkingstijden met wel 15% worden verkort.

AVD (Active Vibration Damping)

AVD werkt als een actieve trillingsdemping. Deze functie onderdrukt dominante laagfrequente trillingen (trillingen van de installatie of elasticiteit van de aandrijflijn). Om vergelijkbare oppervlakken te verkrijgen zonder AVD, zouden de schokwaarden tot factor 3 gereduceerd moeten worden.

LAC – Load Adaptive Control

LAC past de aanzetregeling lastafhankelijk aan. Hiertoe bepaalt LAC automatisch de op dat moment actuele massa (bij lineaire assen) resp. massatraagheid (bij rondassen) en past op basis daarvan de regelparameters voortdurend aan de op dat moment actuele belastingstoestand aan. Zo reduceert LAC volgfouten en worden bedieningsfouten voorkomen omdat u de belastingstoestand van de machine niet meer zelf hoeft te bepalen.

PAC (Position Adaptive Control)

PAC past de aanzetregeling positieafhankelijk aan. Hiertoe wijzigt PAC machineparameters op basis van de actuele aspositie en optimaliseert zo de regelaardynamiek en daarmee de dynamische nauwkeurigheid voor elke positie in het werkbereik. Dit resulteert in een betere contournauwkeurigheid binnen het gehele verplaatsingsbereik van de aanzetassen.

MAC (Motion Adaptive Control)

MAC past de aanzetregeling bewegingsafhankelijk aan. Hiertoe wijzigt MAC machineparameters afhankelijk van de snelheid en de versnelling van de aandrijving. Dit resulteert in een hogere stabiliteit van de aandrijving, een hogere maximale versnelling bij spoedgangbewegingen en een lagere warmteontwikkeling in de machine dankzij geringere aandraaimomenten van master-slave-assen.