Opspansituaties optisch controleren met de camera

Met de nieuwe bewakingsfunctie Visual Setup Control - VSC van HEIDENHAIN is het mogelijk de actuele opspansituatie of het bewerkingsresultaat automatisch te controleren en te documenteren.

Opnames van het camerasysteem VS 101 worden verwerkt via de beeldverwerking die in de besturing is geïntegreerd. Op deze wijze kunnen fouten automatisch worden herkend vóór de bewerking.

De softwareoptie VSC en het camerasysteem VS 101 helpen u de kostbare schade aan het gereedschap, het werkstuk en de machine te voorkomen.

Fouten tijdig herkennen

Ontbrekend of verkeerd gepositioneerd spanmiddel

 • Voorkom botsingen door tijdige herkenning van ontbrekende spanmiddelen of verkeerde opspanning van de werkstukken vóór kritische machinebewegingen
 • Voorbeelden:
  - Achtergelaten gereedschappen
  - Vergeten spanhulpmiddelen (bijvoorbeeld een sjabloon)
  - Ontbrekend spanmiddel (bijvoorbeeld neerhouder)

Bewerking mislukt of werkstukken zijn onjuist gemaakt

 • Voorkom afkeuring als gevolg van foutieve voorbewerking of verkeerd uitgangsmateriaal in de opspanning

Productiever produceren

Spansituaties vastleggen

 • Met behulp van opgeslagen afbeeldingen uit vaste tolerantieposities kunnen ingewikkelde spansituaties makkelijker worden ingesteld bij regelmatig terugkerende taken
 • Voorbeelden:
  - Positie van hulpmiddelen zoals documenten en aansluitingen
  - Positie van het werkstuk in het werkbereik, voor voldoende plaats bij gezwenkte bewerking

Wisselingen in opgeslagen paletten

 • Controleer automatisch of stralingseigenschappen van het gekozen NC-programma geschikt zijn voor de pallet in het werkbereik van de gereedschapsmachine