Connected Machining

Communicatie is altijd een voorwaarde geweest voor de overdracht van kennis, en daarmee voor voortgang. Als communicatie goed gekoppeld is, kan kennis sneller beschikbaar worden gesteld en kunnen intelligente oplossingen worden gerealiseerd.

Maak daarom ook in de werkplaats gebruik van alle in uw bedrijf beschikbare informatie en documentatie. Met de functionaliteit Connected Machining van onze TNC-besturingen hebt u ook vanuit de werkplaats toegang tot alle voor de productie benodigde bereiken. Zo integreert Connected Machining uw werkplaats in de procesketen waardoor u nog efficiënter kunt werken. Productiviteit, kwaliteit en flexibiliteit nemen toe.

PC-Software toepassing StateMonitor

De PC-software StateMonitor legt gegevens vast van de productiemachines en geeft deze grafisch weer. Dit begint met de actuele status van de machines, machinemeldingen, override- instellingen en de historische gebruiksgegevens. Per saldo levert StateMonitor u veel nuttige gegevens over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de machines en het rendement van de installaties.

directe informatie

Extended Workspace: Beter geïnformeerd via een groter blikveld

Met Extended Workspace heeft de gebruiker naast de besturing nog een extra werkplek. Hiermee houdt u alle relevante gegevens, parallel aan de voortgang op de besturing van de machine, steeds in het oog.

U kunt twee oplossingen kiezen:

Met Extended Workspace Comfort heeft u een tweede beeldscherm bovenop of naast het scherm van de besturing. Op het scherm van de besturing wordt de programma afloop getoond, terwijl Extended Workspace Comfort u bijvoorbeeld een blik geeft op een PC op kantoor waar bijvoorbeeld de software StateMonitor draait. Deze PC is dan via REMOTE DESKTOP MANAGER gekoppeld.
Extended Workspace Comfort wordt per toepassing individueel geconfigureerd. De geïntegreerde PC beheert de lopende software pakketten en beschikt over een krachtige processor.

     

Extended Workspace Compact toont u, direct naast een window met het besturingsscherm, extra informatie. Een voorwaarde voor Extended Workspace Compact is het nieuwe 24“ breedbeeld touchscreen. Eventueel kunt u details ook in een volledig scherm bekijken.

Gegevens gebruiken en uitwisselen

HEIDENHAIN TNC-besturingen met Connected Machining maken het mogelijk om opdrachtbeheer bij productie volledig digitaal uit te voeren. Hiertoe behoren functies van de TNC-besturingen die koppeling van de besturing in de werkplaats ondersteunen met alle voor de productie benodigde bereiken binnen het bedrijf.

Daardoor kan de machineoperator via Remote Desktop Manager veilig gebruikmaken van alle gegevens en informatie die beschikbaar zijn binnen de omgeving. Zo kan hij tijd besparen, bijvoorbeeld wanneer hij rechtstreeks ontbrekende gegevens voor de TNC-besturing kan opvragen uit CAD/CAM-toepassingen. Daarnaast kan hij ook terugmeldingen verzenden naar alle werknemers die bij het proces betrokken zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot achteraf in de werkplaats aangepaste snijgegevens of verplaatsingen.

Met behulp van de interface HEIDENHAIN DNC kunt u onder meer TNC-besturingen koppelen aan goederenuitgifte- en gegevenssystemen. U kunt dus daarmee ook geautomatiseerde terugmeldingen over lopende productieprocessen instellen. Hierdoor krijgt u al vanaf de eerste levering meer inzicht in de productie en wordt tijdige levering binnen het opdrachtbeheer ondersteund.

Omdat de gegevens op eenvoudig manier worden gebruikt, kunt u werkzaamheden binnen een gekoppeld productieproces vereenvoudigen en veel tijd besparen.

REMOTE DESKTOP MANAGER: gebruikmaken van gegevens en informatie van de besturing

Om opdrachtbeheer in de productie volledig digitaal te kunnen uitvoeren, is het vereist dat machineoperators in de werkplaats rechtstreeks toegang hebben tot alle benodigde gegevens. Via de functionaliteit van Connected Machining kan de besturing worden gekoppeld aan alle voor de productie benodigde bereiken. De machineoperator kan op die manier optimaal gebruikmaken van technische tekeningen, CAD-gegevens, NC-programma's, gereedschapsgegevens, werkinstructies, stuklijsten en magazijngegevens. Bovendien kan de operator e-mails verzenden en ontvangen.

Via de REMOTE DESKTOP MANAGER kunt u met één toetsdruk op het toetsenbord van de besturing eenvoudig wisselen tussen het besturingsbeeldscherm en de interface van een Windows-pc. Dit kan zowel een computer in een lokaal netwerk zijn als een industriële pc (IPC) zijn, zoals de IPC 6641 van HEIDENHAIN in de schakelkast van de machine. De toetsencombinatie voor de omschakeling kan in de instellingen van de TNC 640 door de operator vrij worden geselecteerd.

Zo kan hij kan heel eenvoudig alle gebruikelijke toepassingen - bijvoorbeeld voor beheer, documentatie en visualisatie - op de TNC 640 bedienen en gebruiken. Rekenintensieve taken in het bereik CAD/CAM hebben geen invloed op de CNC-bewerking en het prestatievermogen van de machine. De werkplaats is een volwaardig onderdeel van een efficiënte procesketen

HEIDENHAIN DNC: alle opdrachten in één oogopslag

Via de interface HEIDENHAIN DNC kan de werkplaats verticaal worden geïntegreerd in de gekoppelde productie. U kunt TNC-besturing aan goederenuitgifte- of gegevenssystemen toewijzen en geautomatiseerde terugmeldingen over lopende productieprocessen instellen. Hierdoor krijgt u al vanaf de eerste levering meer inzicht in de productie en wordt tijdige levering binnen het opdrachtbeheer ondersteund.

Een dergelijke koppeling biedt enorme voordelen: bijvoorbeeld wanneer u in de werkplaats de snijgegevens en het aantal verplaatsingen voor een bewerking hebt vergroot. Daardoor zal de bewerking sneller af zijn dan gepland. Om dit voordeel niet onbenut te laten, moet onder meer de logistiek worden aangepast aan de nieuwe situatie: een taak die gewoonlijk wordt uitgevoerd via het goederenuitgiftesysteem. Zo kunt u ervoor zorgen dat nieuwe onbewerkte werkstukken en verwisselbare gereedschappen sneller op de machine beschikbaar worden gesteld dan oorspronkelijk gepland. Het systeem zorgt er ook voor dat de gemaakte werkstukken overeenkomstig sneller van de machine opgehaald kunnen worden. En de afdeling Goederenuitgifte wordt automatisch op de hoogte gesteld van de vervroegde beschikbaarstelling. Zo voorkomt u opstoppingen in de productieketen en kunt u opdrachten eerder opleveren. Hierdoor realiseert u meer klanttevredenheid en verschaft u zichzelf extra speelruimte bij de planning van andere opdrachten.