Cyclus 32 TOLERANTIE voor optimalisering van TNC-bewegingsbesturing

In de afleveringstoestand zijn CNC-machines meestal voor een zeer breed spectrum aan toepassingen geconfigureerd. Wanneer u gebruikmaakt van een TNC-besturing kunt u met deze universele configuratie ook al goede tot zeer goede bewerkingsresultaten bereiken. Met cyclus 32 TOLERANTIE kunt u bovendien bewerkingsspecifieke aanpassingen instellen. Met name bij de bewerking van vlakken met vrije vorm waarvan de bewerkingstijden een vergelijkbare lengte hebben, kunt u zo een optimale combinatie van nauwkeurigheid en dynamiek creëren.

Voor elke bewerkingsstap van een werkstuk is een speciale machineconfiguratie nodig. De configuratie voor nabewerking is bijvoorbeeld meer bedoeld voor contournauwkeurigheid en contourafronding. Maar in deze configuratie kan het aanzetpotentieel van een voorbewerking niet volledig worden benut. Hetzelfde geldt in het omgekeerde geval. Om bij alle bewerkingen de optimale combinatie van nauwkeurigheid en dynamiek te realiseren, moet de operator invloed kunnen uitoefenen op de voorgedefinieerde machineconfiguratie en dus ook op de bewegingsbesturing van de TNC-besturing. TNC-besturingen zijn hiertoe voorzien van de standaardfunctie cyclus 32 TOLERANTIE.

Op brede wegen gaat het sneller door de bocht

De baanafwijking T wordt over het algemeen gedefinieerd door de machinefabrikant. Op deze manier wordt een standaardwaarde ingesteld voor de maximaal toelaatbare contourafwijking. Met behulp van cyclus 32 TOLERANTIE kan de operator echter bewerkingsspecifieke aanpassingen instellen voor de baanafwijking T. Bovendien kan zo ook afzonderlijk worden vastgelegd welke baanbreedtes de besturing kan toepassen. Zo kan de operator met name bij contourelementen met een groot aantal veranderingen van richting, wat veel voorkomt bij vlakken met vrije vormen, directe invloed uitoefenen op de maximaal bereikbare baanaanzet en daardoor op de bewerkingstijd.

Hier kan een mooie vergelijking worden gemaakt met de motorsport: des te breder de weg in de bocht, des te sneller deze bocht gereden kan worden door een racewagen. De coureur plant de ideale lijn zo dat hij de bocht met maximale snelheid kan nemen. Wanneer de weg smal is, moet de coureur dichter bij de zijlijn gaan rijden en snelheid minderen.

Met name bij de voorbewerking bestaat in de meeste gevallen de mogelijkheid om de baanbreedte te selecteren en daarmee een hogere tolerantie voor de baanafwijking T in te stellen. Daardoor kan de operator ook de maximaal mogelijke bewerkingsaanzet bij vernauwingen verhogen. Voor nabewerken moet hij de tolerantiewaarde echter weer reduceren respectievelijk herstellen naar de door de machinefabrikant opgeslagen standaardwaarde. In dat geval wordt de cyclus 32 TOLERANTIE opnieuw gedefinieerd met een kleinere waarde of zonder waarde.