CNC PILOT 640, de besturing voor CNC-draaibanken

Dankzij de flexibele opbouw en wegens de veelzijdige programmeermogelijkheden biedt de CNC PILOT u altijd de juiste ondersteuning. Het maakt niet uit of u afzonderlijke onderdelen of series produceert en of u eenvoudige of complexe werkstukken vervaardigt. De CNC PILOT onderscheidt zich door eenvoudige bediening en programmering. De machine vraagt daarom slechts beperkte inwerk- of scholingstijd.

De CNC PILOT is ontworpen voor CNC-draaibanken. Hij is geschikt voor horizontale en verticale draaibanken.

De CNC PILOT ondersteunt zowel draaibanken met een hoofdspil, een slede (X- en Z-as), C-as of positioneerbare spil en aangedreven gereedschappen als machines met een Y-as en B-as.

Of u nu eenvoudig draaiwerk uitvoert of complexe werkstukken vervaardigt, met de CNC PILOT profiteert u altijd van de grafische contourinvoer en comfortabele programmering met smart.Turn.

Bovendien vormt bijvoorbeeld het programmeren van variabelen, het aansturen van speciale machineapparaten of het toepassen van extern gemaakte programma's geen enkel probleem: u schakelt dan gewoon om naar DIN PLUS. Want met DIN PLUS vindt u de oplossing voor uw speciale taken.

Visuele controle, al voor de bewerking

Met de gedetailleerde 3D-simulatie met hoge resolutie kunt u het resultaat van draai-, boor- en freesprocessen al voor de eigenlijke bewerking precies beoordelen.

Het vrij om alle assen draaibare beeld van het onbewerkte en bewerkte werkstuk maakt visuele controle vanuit alle gezichtshoeken mogelijk. Met de intuïtieve muis- en toetsenbediening navigeert u naar elk geprogrammeerd detail en zoomt u erop in – vanzelfsprekend ook bij C-ascontouren op de voorkant of het mantelvlak en bij Y-ascontouren in het gezwenkte vlak. Zo helpt de 3D-simulatie u om al voor de bewerking ook kleine fouten op te sporen.

Gestructureerd programmeren met smart.Turn

Het smart.Turn-programma wordt geordend in goed leesbare afzonderlijke bewerkingsblokken, de units. Een unit beschrijft een bewerkingsstap – volledig en overzichtelijk. Gereedschaps-, technologie-, contour- en cyclusparameters zijn in één oogopslag te zien. Alle parameters zijn helder gestructureerd in invoerschermen samengevat en worden met contextgevoelige helpschermen aanschouwelijk gemaakt. Met smart.Turn weet u zeker dat elk werkblok juist en volledig is gedefinieerd.

Praktijkgerichte bewerkingscycli
Vanzelfsprekend hebt u op de CNC PILOT 640 krachtige cycli voor draaien, frezen en boren ter beschikking. Ook schroefdraadcycli en frees- en boorpatronen zijn standaard opgenomen. En als u iets speciaals nodig hebt: in NC-programma's kunnen DIN/ISO en units eenvoudig worden gecombineerd.

NC-programma met een druk op de knop dankzij TURN PLUS

Met TURN PLUS maakt u binnen de kortste keren NC-programma's: nadat u de contour van het onbewerkte en het bewerkte werkstuk hebt beschreven, hoeft u alleen nog het materiaal en het spanmiddel te selecteren. Verder voert TURN PLUS alles automatisch uit: werkplan maken, werkstrategie selecteren, gereedschappen en snijgegevens kiezen en NC-regels genereren.

Als resultaat ontvangt u een smart.Turn-programma met werkblokken (units), waarbij uitvoerig commentaar wordt geleverd. Daardoor heeft u speelruimte voor optimalisaties en zekerheid bij het starten van het NC-programma. Dat kan TURN PLUS allemaal ook doen voor boor- en freesbewerkingen met de C-as of de Y-as op voorkant en op mantelvlak en bij machines met tegenspil ook voor bewerking aan de achterkant.

Ook voor complexe werkstukken met bewerkingen op voor- en achterkant en op het mantelvlak maakt de besturing CNC PILOT automatisch het NC-programma. Op deze manier bespaart u nadat de geometrie is gedefinieerd ongeveer 90% van de voor de programmering van de bewerkingen vereiste tijd.

Interactieve contourprogrammering ICP

Bij complexe onderdelen of ontbrekende maatgegevens van het werkstuk biedt de interactieve contourprogrammering ICP hulp. Daarmee beschrijft u de contourelementen volgens de maatvoering in de tekening. U kunt ook de contour gewoon importeren – als de tekening beschikbaar is in DXF-indeling.

Voor de gegevensinvoer beslist u hoe gegevens worden opgegeven: coördinaten absoluut of incrementeel, het eindpunt of de lengte van de lijn en het middelpunt of de radius van de cirkelboog. Bovendien bepaalt u of het om een tangentiële of niet-tangentiële overgang naar het volgende contourelement gaat.

Ontbrekende coördinaten, snijpunten, middelpunten enzovoort worden door de MANUALplus berekend, voor zover ze mathematisch zijn gedefinieerd. Als verschillende oplossingen mogelijk zijn, laat u de mathematisch uitvoerbare varianten weergeven en selecteert u de gewenste oplossing. Bestaande contouren kunt u aanvullen en wijzigen.

Load Monitoring – gereedschapsslijtage en -breuk herkennen tijdens de bewerking

Load Monitoring bewaakt de spil- en aandrijvingsbelasting van de machine en vergelijkt deze met belastingswaarden van een referentiebewerking. De CNC PILOT 640 kan de belastingswaarden overzichtelijk grafisch weergeven in een afzonderlijk venster.

U kunt twee grenswaarden vastleggen, die tot verschillende foutreacties leiden. Als de eerste grenswaarde wordt overschreden, wordt het huidige gereedschap als verbruikt aangemerkt. De besturing kan het bij de volgende gereedschapsoproep automatisch door een eerder gedefinieerd wisselgereedschap vervangen. Als de tweede grenswaarde wordt overschreden, gaat de CNC PILOT 640 uit van een niet-toegestane belasting (bijvoorbeeld door een gereedschapsbreuk) en wordt de bewerking gestopt. Op deze manier wordt het proces betrouwbaarder bij de bewerking, vooral tijdens onbemand bedrijf.

Complete bewerking met B-as en tegenspil

Op machines met B-as kunnen boor- en freesbewerkingen worden uitgevoerd op vlakken die schuin in de ruimte liggen. Met de CNC PILOT 640 lost u dergelijke vraagstukken eenvoudig en snel op. U programmeert de bewerking zoals gewoonlijk in het hoofdvlak.

U profiteert van:

  • efficiënt programma's maken met smart.Turn
  • effectieve draai-, frees- en boorbewerking met interne cycli van de besturing
  • complete bewerking op 6 zijden
  • Hogere productiviteit en kortere bewerkingstijd