„Mělo by to být praktické“

Produktový manažer Simon Voit v rozhovoru o softwaru StateMonitor, jeho přednostech a otázkách jak všechno začalo a co bude ještě následovat.

Pane Voite, jakou roli má StateMonitor v digitální výrobě?

Všude se hovoří o průmyslu 4.0. StateMonitor nám nyní umožňuje vizualizovat reálná výrobní data. Protože to je tak jednoduché, získává téma pořizování strojních dat zcela novou dynamiku.

Jaký potenciál je StateMonitor schopen odhalit?

Na základě zkušeností lze bez problémů zvýšit produktivitu o deset procent. Kvůli netransparentním procesům často bývá potenciál dokonce výrazně vyšší.

Co se Vám osobně na softwaru zvláště líbí?

Od samého začátku bylo naším cílem nabídnout produkt plug-and-play. Když je stroj připojen do sítě a HEIDENHAIN DNC je aktivní, je StateMonitor připraven k provozu během tří minut.