Zjišťování, vyhodnocování a vizualizace strojních dat softwarem StateMonitor

Jak zvýšit produktivitu výroby? Jak si udržet přehled při obsluze více strojů? Vyplatí se investice do nového obráběcího stroje? StateMonitor pomáhá při rozhodování ve vztahu k optimalizaci výroby.

Software pro monitorování a správu StateMonitor umožňuje nahlížet v reálném čase na stav výroby na CNC obráběcích strojích. Pořizuje data o vašem strojovém parku a přehledně je zobrazuje na laptopu, tabletu nebo dokonce i na chytrém telefonu. Díky tomuto zobrazení vidíte stav jednotlivých strojů: které jsou produktivní, neproduktivní, čekající nebo vůbec nejsou nasazené. Tak můžete dokonale sledovat stavy strojů a vyvozovat z toho možnosti optimalizace. Navíc můžete podrobně vyhodnocovat ukazatele a doby běhu programů. Prostřednictvím aplikace Messenger si můžete nechat posílat e-maily o předem definovaných událostech: např. když stroj stojí, když je nedostatečný stav chladicího média (se signály opce 5), nebo když je dokončen některý program.

Nová verze StatMonitoru 1.5.0. nabízí další následující možnosti: jako další podporované komunikační rozhraní přidává rozhraní FOCAS. Kromě tohle lze nyní nástroje z NC programu porovnávat se stávajícími nástroji z tabulky nástrojů

Novinky StateMonitor – verze 1.5.0.

  • Srovnávací tabulka nástrojů: požadované nástroje z NC programu porovnává s existujícími nástroji v tabulce nástrojů
  • Rozhraní: díky novému komunikačnímu rozhraní FOCAS umožní jednoduché připojení řídicícch systému FANUC, rozšířená funkcionalita rozhraní OPC-UA 
  • Rozšířené možností pro nastavení stavu strojů
  • Rozšíření možností pro zpracování zakázek
  • Možnost oprav a doplnění chybějících nebo nesprávně přiřazených pracovních kroků

Intuitivní uživatelské rozhraní

Díky softwaru StateMonitor máte vždy okamžitý přehled o disponibilitě a vytíženosti strojů. Seznamte se nyní s uživatelským rozhraním monitorovacího softwaru.

Předpoklady provozu

Kromě rozhraní HEIDENHAIN DNC lze stroj připojit k softwaru StateMonitor přes další tři rozhraní. A z připojení nejsou samozřejmě vyloučeny ani starší stroje. Zde se dozvíte více o možnostech a nutných přípravách pro instalaci softwaru StateMonitor ve vašem podniku.

Předpoklady pro uvedení do provozu

Volnost a svoboda

Jak používá Václav Huta software StateMonitor

Nové stroje a technologie otevírají nové možnosti a nabízejí více nezávislosti. To je pro Václava Hutu ústřední téma. Majitel českého výrobce nástrojů, firmy Nafo, nyní propojil svůj strojový park se softwarem StateMonitor společnosti HEIDENHAIN.

K reportáži

„Mělo by to být praktické“

Produktový manažer Simon Voit v rozhovoru

Na počátku byla otázka: Jak lze na základě rozhraní HEIDENHAIN DNC umožnit pořizování strojních dat? S tím zahájil Simon Voit se svými kolegy vývoj softwaru StateMonitor.

K rozhovoru s odborníkem

Noční let k Měsíci

Firma Endutec monitoruje automatizovanou noční výrobu součástí pro měsíční vozítko s MDE softwarem StateMonitor od společnosti HEIDENHAIN.

Který výrobce dílů může o sobě říci, že jeho obrobky poletí na Měsíc? Závod Endutec se dvanácti zaměstnanci, sídlící u jezera Chiemsee, si sáhl na hvězdy: vyfrézoval 30 součástí, které byly považovány za nevyrobitelné. Nyní jsou nedílným prvkem „Mise k Měsíci“, prvního německého letu k našemu souputníku.

K reportáži

Hlasy z praxe

„Naše data nemůžeme posílat do cloudu. Proto potřebujeme monitorovací software nezávislý na cloudu, abychom zachovali důvěrnost našich dat.“

Štefan Čabra
Ředitel firmy Schelling, Slovensko

„Softwarem StateMonitor přehráváme vyhodnocení strojních zakázek do ERP systému. Při množství konstrukčních dílců v nástrojárně je mimořádně důležité vyhodnocovat dobu trvání zakázek a strojní čas.“

Johannes Herzog
Vedoucí týmu frézování forem u firmy Toolcraft, Německo

„StateMonitor moji práci jednoznačně zlepšil a usnadnil. Mohu teď kdykoli kontrolovat situaci v reálném čase, aniž bych musel stát u stroje.“
         

Federico Vidali
Uživatel a programátor CAD/CAM u firmy RS Meccanica, Itálie

10 minut nezjištěného prostoje stroje za směnu při 5 strojích ve třísměnném provozu za 264 dnů při hodinové sazbě 80 Euro představuje 52 800 Euro za rok.

Zvýšením produktivního času stroje o 15% získáte u pěti strojů v dvousměnném provozu navíc 3168 hodin provozních hodin vřetene. 

Připojenízařízení na StateMonitor přes rozhraní HEIDENHAIN DNC trvá 3 minuty, když je Váš stroj přístupný prostřednictvím sítě.

HEIDENHAIN DNC, OPC UA, MTConnect nebo ModbusTCP: Zařízení lze připojit na StateMonitor prostřednictvím 4 různých rozhraní.

Uživatelská dokumentace

Jak správně instalovat software StateMonitor? Všechny důležité informace získáte v instalační příručce. 

Stažení instalační příručky

Při provozu softwaru StateMonitor vám pomůže obsáhlá uživatelská příručka. 

Stažení uživatelské příručky